მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC037
თბილისი
09.11.2017 - 02.04.2019
VC061
თბილისი
01.02.2018 - 25.03.2019
VC067
თბილისი
20.02.2018 - 25.03.2019
VC124
თბილისი
27.02.2019 - 03.04.2019
VC126
თბილისი
27.02.2019 - 03.04.2019
VC125
თბილისი
27.02.2019 - 03.04.2019
VC127
თბილისი
11.03.2019 - 25.03.2019
VC128
ბათუმი
13.03.2019 - 27.03.2019
VC129
ბათუმი
13.03.2019 - 27.03.2019
VC130
ზუგდიდი
15.03.2019 - 29.03.2019
VC131
თბილისი
19.03.2019 - 01.04.2019
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები.